Úvod

Tyto stránky jsou věnované bondage neboli erotické bondáži - jedné z oblastí BDSM. Jsou určeny každému, koho z jakéhokoliv důvodu vzrušuje být jakkoliv spoután nebo spoutávat, všem, kterým se líbí bezmocnost a omezení pohybu.

Co je to bondage?

Jedná se o druh erotických hrátek, kdy je jeden z partnerů (nebo také oba) spoután, "znehybněn" pro oba příjemným způsobem. Pod pojmem "znehybnění" je možné si představit téměř cokoliv počínaje nasazením policejních pout přes vsazení do středověké klády až po obmotání celého těla provazem nebo lepící páskou (mumifikace). Bondage může být vším, čím chcete. Může být kořením, které ochutí váš sexuální život, může být prostředkem, který vám umožní dosažení prožitků jinak nedosažitelných nebo také celý svět erotických fantazií.

Bondage pro většinu lidí není přitažlivá svoji samotnou fyzickou podstatou znehybnění, ale tím, co vyvolává v nejsilnějším erotickém orgánu celého těla - v mozku. V mysli se stává bondage nástrojem, který uvádí člověka do světa submisivity, bezmocnosti, omezení fyzického pohybu, fetišismu, intenzivních prožitků, nebo také bolesti.

Může vzbuzovat pocity nejistoty plynoucí ze svěření kontroly nad svým tělem někomu jinému, ztráty možnosti obrany, ztráty orientace, strachu z neschopnosti ovlivnit události, pokořující bezmocnosti, nemožnosti úniku, ovládnutí svého těla a závislosti na vůli někoho jiného, odevzdání se...

Bondage je pro mnoho lidi lehce zaměnitelná se sado-masochismem (SM), ale je mezi nimi podstatný rozdíl. SM může používat téměř všechny techniky a prostředky bondage, ale přidává k nim ještě významný prvek bolesti, který v samotné bondage není obsažen.

Podobně jako SM používají i další směry BDSM bondage jako prostředek k dosažení bezmocnosti, znehybnění, potrestání nebo ponížení "oběti". Dá se říct, že bondage využívají všechny směry BDSM jako základní kámen, na kterém dál staví. Málo jedinců uspokojí bondage sama o sobě bez čehokoliv dalšího, proto je bondage málokdy osamocená, ale téměř vždy doprovázena jinými běžnými, ale hlavně těmi méně běžnými sexuálními praktikami.

Tyto stránky jsou věnovány zejména provazové bondáži - svazování.