Bezpečnost bondage

8 nejzákladnějších pravidel

  1. Nikdy nenechávejte svázanou osobu osamotě. Banální problém se v důsledku imobility svázané osoby může stát fatálním.
  2. To co vidíte na videu nebo obrázcích se vám nemusí podařit bezpečně aplikovat doma. Může vám uniknout podstatný detail, účinkující může být speciálně vytrénovaný pro danou pozici nebo v ní může být jen několik sekund pro pořízení snímku.
  3. Vždy mějte po ruce bezpečnostní nůžky (EMT shears) nebo, které mají zaoblený okraj a jsou schopné napoprvé přestřihnout bezpečnostní pásy, rifle, minci, atd. U nás jsou dostupné zejména v rámci autolékárniček dle nové vyhlášky (nicméně zpravidla v mizerné kvalitě).
    Rovněž je možné použít speciální řezák (např. Benchmade Rescue Hook), kteřý má zaoblené okraje, a zapuštěné ostří dokáže bezpečně přeříznout provazy. Nůž není vhodný, protože v krizové situaci a za šera s ním může být napácháno více škody než užitku.
  4. Kontrolujte svázanou osobu - teplotu i barvu svázaných končetin, řeč těla (protahování prstů, hledání pohodlnější pozice), dýchání, atd.
  5. Komunikujte. To platí především pro svázanou osobu. Mnohá zranění vznikají tak, že svázaný nechtěl dát nic vědět, protože doufal, že to přejde, nebo daná scénka se mu líbila natolik, že ignoroval varovné příznaky (bolest, znecitlivění, atd.).
  6. Zasáhněte ihned, když něco není v pořádku. V některých případech může být za minutu již pozdě.
  7. Vázající nese plnou odpovědnost za spoutanou osobu. Z důvodu spoutání je naprosto bezmocná a nemůže se chránit při nejbanálnějších pádech. Zvýšené opatrnosti by měli dbát fyzicky slabší osoby a ženy v roli vázajících, které nemusí být schopné silou zachytit pád spoutaného těžšího partnera. Nepouštějte se do bondage pod vlivem alkoholu nebo drog.
  8. Nepokoušejte se o závěsnou bondage bez hlubokého pochopení všech souvislostí a rizik. Ke zranění s dlouhodobými následky může dojít během velmi krátké doby. Téměř nezbytnost je absolvování workshopu zaměřeného na závěsnou bondage, protože nezbytné informace jsou na internetu a jinde jen velmi špatně dohledatelné. Závěsná bondage je vždy riziková (jedná se o edge play) - ani při dodržení všech postupů nelze vyloučit možnost zranění, lze pouze snížit riziko.

Základem je přemýšlet

Je nutné přemýšlet o možných důsledcích svých činů i neplánovaných okolností:

Poškození nervů

Poškození nervů je jedno z nejnebezpečnějších zranění, se kterým se lze při bondage potkat. Tomuto poranění nemusí předcházet vůbec žádné varování a může k němu dojít během velmi krátké chvíle (až v rámci desítek sekund) v rizikové poloze. Projevuje se necitlivosti a nemožností plně pohybovat postiženou končetinou. To může trvat minuty, hodiny, dny, měsíce a zranění může být i trvalé. Toto zranění hrozí zejména při velmi silním dotažení provazů nebo při závěsné nebo i částečně závěsné bondage. Z tohoto důvodu není radno se pouštět do závěsné bondage bez hlubokých znalostí techniky a problematiky závěsné bondage.

Podrobnou studii na toto téma (v angličtině) naleznete na Esinemových stránkách.

Stopka

Je vhodné mít domluvenou tzv. stopku, tj. slovo nebo signál, kterým dojde k zastavení scénky. Stopku může reprezentovat například barva: červená - okamžitě ukončit scénku, oranžová - už jsem na hranici svých možností. Pokud má svázaný roubík, je nutné mít domluvené signály pro ukončení, např. plácání rukou o postel, vrtění hlavou, atd. Je lepší mít domluveno více signálů, protože například při znehybnění hlavy může být nemožné zavrtět hlavou.

Na co je potřeba dát dále pozor

Hodně informací o bezpečnosti se dozvíte rovněž v průvodci provazové bondage pro vázané (dostupný v několika jazycích)