Základy západního stylu bondage

Následující návod odkazuje na obrázky z anglického tutoriálu, který můžete nalézt na této stránce.

Západní mainstreamový styl bondage používá vždy zdvojený provaz, tj. přeložený napůl. Na začátku se uváže liščí smyčka, kde uprostřed je jedna ruka nebo obě ruce, případně kotníky, stehna (krok 1). Svazují-li se dvě ruce podélně k sobě, je vhodné, aby prostředek liščí smyčky byl naproti mezeře, kde se ruce vzájemné dotýkají. Obdobně to platí pro svázání v kotnících, stehnech, loktech, atd. Provaz se následně vede na druhou stranu a několikrát se obtočí okolo svazované části (krok 2). Počet otoček závisí na požadované pohodlnosti úvazu (více znamená větší pohodlí) nebo také zbývající délce provazu. Následně se provaz protáhne "okem" vzniklým při vázání liščí smyčky (krok 3).

Další postup se liší podle toho, zdali se svazují 2 končetiny k sobě nebo se jen uvazuje jedna ruka nebo noha (např. pro přivázání k posteli).

...dvě ruce nebo nohy k sobě

Svazování pokračuje obtočením provazu v kolmém směru k předchozímu vázání (krok 4). Tím se zajistí předchozí úváz, aby byl dostatečně pevný. Stačí 1-2 otočky (krok 5). Nakonec se jeden provazů protáhne prostředkem (krok 6) a společně s druhým provazem se uváže ambulanční uzel (krok 7 a (krok 8)).

...jedna ruka nebo noha

Dalším krokem je vytvoření smyčky, která se protáhne pod všemi provazy (krok 4). Následně se okem této smyčky protáhne zbývající provaz (krok 5 a krok 6) a dotáhne (krok 7). Tyto závěrečné kroky jsou velmi důležité, aby se úvaz více nedotahoval při zatáhnutí za zbývající část provazu. Na následujícím obrázku je možné vidět špatné uvázání, které při tahu způsobí silné dotáhnutí a pravděpodobné zaškrcení krevního oběhu.

Variace

Tento postup je možné použít pro uvázání jakékoliv části těla nebo ke spoutání různých dvou částí těla k sobě. Například je možné tímto způsobem možné připoutat:

Další návody se základními postupy

Základní postup se šírším odstupem

Obdobný názorný obrázkový postup základního úvazu můžete nalézt na stránkách:

V předchozím návodu stojí za povšimnutí větší mezera mezi oběma rukama. Tato mezera může být i 10-20 centimetrů, pokud se při vázání udělá o to více kolmých zajišťovacích otoček. Je tak možné vytvořit velmi pohodlná pouta nebo obdobu rozporky. Prostředek liščí smyčky by v tomto případě měl být na kraji jedné z končetin.